Feb 5, 2010

1st day of Parikrama 20/01/2010

Morning ClassIntroduction H.H. Dhanurdhara SwamiIntroduction H.G.Madhavanada Prabhu

Grand Road ParikramaJagannatha MandiraNorth GateTiger GateHorse Gate
Main Gate -
Patita Pavana Jagannatha


Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura's Birthplace


Jagannatha Vallabha Garden

Samadhi of Salabhega

Hanumana Mandira near by Salabhega's SamadhiGundica Mandira

Dhurvasa Muni

Sri Nrsimha MandiraSanta NrsimhadevaGaruda DevaIndradhyumna Sarovara

Evening Class


H.G. Madhavananda Prabhu Bhajan:
Jaya Radha Madhava
H.H. Parthasarathi Goswami Class:


Questions: